Časté dotazy

JAKOU PLOCHU MI SVĚTLOVOD OSVĚTLÍ?

Toto je častá a logická otázka investorů, záleží na několika parametrech, které je nutno dodržet, a to velikost a orientace světlovodu a jsou-li v místnosti světelné zisky primární. V zásadě lze říci:

SLS 400    18–25 m2

SLS 600    25–32 m2

SLS 800    35–42 m2

Na vyžádání, technik SUN LINE ONE zprostředkuje zpracování světelné studie dopadu světla.

NA JAK VELKOU VZDÁLENOST SE DÁ BEZ ZTRÁT DENNÍ SVĚTLO PŘIVÉST?

Je změřeno, že při vzdálenosti do sedmi metrů vertikálního vedení žádné ztráty nevznikají, následně pak co 1 běžný metr – 5 % VÝKONU.

JAKÝ JE ROZDÍL VE STŘEŠNÍ KOPULI potažmo ZASKLENÍ?

I v tomto případě převažuje reklama nad zdravým rozumem Prostup slunečního záření, udávané veličinou G, nevykazuje žádné rozdíly, když vstup bude z PMMA, nebo z plochého zasklení, tyto parametry jsou téměř totožné!

Zajímavě vyšlo porovnání prostupu světla kopulí z PMMA a křišťálu, tady měření udávalo dokonce horší prostup přes KŘIŠŤAL – minus 28 %. Logicky je to dáno tloušťkou a složením tohoto prvku.

PROČ VÝROBCI NEUDÁVAJÍ SKUTEČNÉ ROZMĚRY SVĚTLOVODŮ?

Za účelem klamání spotřebitele, aby označené rozměry byly větší, než skutečně ve finále jsou. My udáváme přesné rozměry v cm.

JAKÝ JE ROZDÍL A KVALITA POUŽITÉHO POTRUBÍ?

Tady je opět velice důležité, aby odrazivý plech tubusu byl v odpovídající tloušťce a odrazivé kvalitě, tubusy tl. 0,4 mm a míň jsou pro dlouhodobou životnost zcela nevhodné, odrazivost užitého materiálu musí být deklarována kolem čísla 98 %.

JAK JE TO S KONDENZACÍ SVĚTLOVODŮ?

Tato otázka je také velice často diskutována, každý výrobce hledá své  řešení, z logiky věci je dané, že v místě kontaktu s rozdílnými teplotními veličinami musí dojít ke srážení hmot – kondenzaci.

SLS to řeší nekompromisně, speciálně vyvinutým trojsklem se vzduchovou mezerou zataveným do parotěsné folie, v úrovni TEPELNÉ IZOLACE.

TEPELNÉ ÚNIKY?

Souvisejí s kondenzací, díky prvku AQUA THERM-WALL a instalací celého systému jsme se dostali na hranici čísla U = 0,55 W /m2K/.

DAJÍ SE INTERIÉROVĚ POUŽÍT I JINÉ MATERIÁLY NEŽ PLAST?

Výrobce světlovodů SUN LINE ONE, ve svých výrobcích PLAST vůbec nepoužívá a INTERIÉROVÉ ZAKONČENÍ SVĚTLOVODU je výhradně z laserem vypalovaného HLINÍKU. Následně lze použít jakýkoliv nástřik RAL

SKLO KRIZET je samozřejmostí, difuzně rozptyluje denní světlo po místnosti a nemění jeho barvu

JE JINÉ ZAKONČENÍ NEŽ KRUHOVÉ?

ANO, na přání zákazníka je instalováno ČTVERCOVÉ zakončení včetně přechodového dílu výšky 350 mm tak, aby nevznikaly temné rohy a stíny opět ve standardu HLINÍK a RAL.

MOHU VÉST TUBUSOVÝ SVĚTLOVOD PŘES PATRO?

Ano je to poměrně častá realizace, při průchodu přes patro je dobré přemýšlet v souvislostech, ať již pozice zakončení světlovodu v interiéru, nebo zejména o dopadu tubusového světlovodu v patře, kterým prochází, aby nedošlo k znehodnocení místa tubusem/integrace do vestavěných prvků opláštění atd.

MOHU DO SVĚTLOVODU INTEGROVAT UMĚLÉ OSVĚTLENÍ?

Samozřejmě ano, SVĚTLOVOD SUN LINE ONE je velice často dostrojen výkonným LED OSVĚTLENÍM s výkonem 14 W/bm, výkonovým TRAFEM dle délky pásku. Na přání zákazníka lze vybrat jakýkoliv odstín světla dle místa určení v klasickém rozsahu 2 000 – 5 500 CAL, to vše ve specifikaci RGB. Na přání zákazníka s dálkovým ovládáním a regulací intenzity osvitu 10–100 %.

MOHU SVĚTLOVOD NĚJAK ZATEMNIT?

Ano, do světlovodu všech průměrů je možno instalovat STMÍVACÍ KLAPKU. Ta slouží zejména u větších průměrů 600/800 k regulaci světelného toku.

ORIENTACE SVĚTLOVODU NA STŘEŠE?

Je důležitým rozhodnutím, zejména na trajektorii slunce a okolí budov v němž se realizace nachází. Je důležitým faktorem a vždy vyžaduje volbu i co se týče následné délky vedení systému.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace nebo cenovou kalkulaci nás neváhejte kontaktovat.

LIGHTTUBE
Otruby 12
SLANÝ  27401
Česká republika
firmy-cz
IČO: 15838587

Vytvořeno WebyOdHonzy  © 2023